Zgłoszenie na Warsztaty taneczne

Karta zgłoszenia - Warsztaty dla pedagogów (dokument ODT)

Karta zgłoszenia - Warsztaty dla pedagogów (dokument PDF)

Karta zgłoszenia - Warsztaty dla tancerzy (dokument ODT)

Karta zgłoszenia - Warsztaty dla tancerzy (dokument PDF)

Karta zgłoszenia - Warsztaty dla zespołów (dokument ODT)

Karta zgłoszenia - Warsztaty dla zespołów (dokument PDF)

 

C E N N I K

 

Warsztaty dla tancerzy biorących udział w Festiwalu


Grupa młodsza - dziecięca (do lat 11) - zajęcia warsztatowe trwają po 1 godz. zegarowej (60 minut):

* całość (2 warsztaty) - 70,00 zł /od osoby

*indywidualnie: 40,00 zł/od osoby płatne do 31 marca 2019r.

                          45,00/od osoby cena regularna od 1 kwietnia 2019r.

Grupa starsza - młodzieżowa (od lat 12) - zajęcia warsztatowe trwają po półtorej godziny (90 minut):

*całość (2 warsztaty) - 100,00 zł/od osoby

*indywidualnie: 55,00 zł/od osoby płatne do 31 marca 2019r.

                         60,00 zł/od osoby cena regularna od 1 kwietnia 2019r.

W przypadku wyboru warsztatów z Alexeyem Torgunakovem (warsztat trwa 75 minut) zgłoszenia i wpłaty należy dokonać do dnia 29 marca 2019 roku. Po tym terminie udział w tym warsztacie będzie możliwy jedynie po wyrażeniu zgody Organizatora, co do uczestnictwa zainteresowanej osoby w tym warsztacie.

cena regularna za warsztaty z Alexeyem Torgunakovem - 65,00 zł /od osoby

 

Warsztaty dla dzieci i młodzieży nie biorących udziału w Festiwalu:


Grupa młodsza - dziecięca (do lat 11) - zajęcia warsztatowe trwają po 1 godz. zegarowej (60 minut):

* całość (2 warsztaty) - 80,00 zł /od osoby

*indywidualnie: 45,00 zł/od osoby płatne do 31 marca 2019r.

                          50,00/od osoby cena regularna od 1 kwietnia 2019r.

Grupa starsza - młodzieżowa (od lat 12) - zajęcia warsztatowe trwają po półtorej godziny (90 minut):

*całość (2 warsztaty) - 120,00 zł/od osoby

*indywidualnie: 65,00 zł/od osoby płatne do 31 marca 2019r.

                         70,00 zł/od osoby cena regularna od 1 kwietnia 2019r.

W przypadku wyboru warsztatów z Alexeyem Torgunakovem (warsztat trwa 75 minut) zgłoszenia i wpłaty należy dokonać do dnia 29 marca 2019 roku. Po tym terminie udział w tym warsztacie będzie możliwy jedynie po wyrażeniu zgody Organizatora, co do uczestnictwa zainteresowanej osoby w tym warsztacie.

cena regularna za warsztaty z Alexeyem Torgunakovem - 75,00 zł /od osoby

 

Warsztaty dla pedagogów/instruktorów, których tancerze biorą udział w Festiwalu:

* całość (4 warsztaty) - 200,00 zł/ od osoby (warsztaty trwają po 90 minut każdy)

* indywidualnie: 65,00 zł/ od osoby płatne do 31 marca 2019r.

                          70,00 zł/od osoby cena regularna od 1 kwietnia 2019r.

W przypadku wyboru warsztatów z Alexeyem Torgunakovem (warsztat trwa 75 minut) zgłoszenia i wpłaty należy dokonać do dnia 29 marca 2019 roku. Po tym terminie udział w tym warsztacie będzie możliwy jedynie po wyrażeniu zgody Organizatora, co do uczestnictwa zainteresowanej osoby w tym warsztacie.

cena regularna za warsztaty z Alexeyem Torgunakovem - 65,00 zł /od osoby

UWAGA! Instruktorzy/pedagodzy, którzy zgłosili swój udział w warsztatach z Alexeyem Torgunakovem uczestniczą również bezpłatnie jako obserwatorzy w warsztatach prowadzonych dla tancerzy przez Alexeya Torgunakova. W tym celu prosimy o zgłoszenie się przed warsztatem do Organizatora, by podpisać listę obecności i odebrać wejściówkę.

 

Dla pozostałych pedagogów/instruktorów

 

* całość (4 warsztaty) - 240,00 zł/ od osoby (warsztaty trwają po 90 minut każdy)

* indywidualnie: 70,00 zł/ od osoby płatne do 31 marca 2019r.

                          80,00 zł/od osoby cena regularna od 1 kwietnia 2019r.

W przypadku wyboru warsztatów z Alexeyem Torgunakovem (warsztat trwa 75 minut) zgłoszenia i wpłaty należy dokonać do dnia 29 marca 2019 roku. Po tym terminie udział w tym warsztacie będzie możliwy jedynie po wyrażeniu zgody Organizatora, co do uczestnictwa zainteresowanej osoby w tym warsztacie.

cena regularna za warsztaty z Alexeyem Torgunakovem - 75,00 zł /od osoby

UWAGA! Instruktorzy/pedagodzy, którzy zgłosili swój udział w warsztatach z Alexeyem Torgunakovem uczestniczą również bezpłatnie jako obserwatorzy w warsztatach prowadzonych dla tancerzy przez Alexeya Torgunakova. W tym celu prosimy o zgłoszenie się przed warsztatem do Organizatora, by podpisać listę obecności i odebrać wejściówkę.