Regulamin Warsztatów

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH TANECZNYCH I MERYTORYCZNYCH

organizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Sportu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim w dniu