Program ramowy Festiwalu "Pląsowadła"

RAMOWY PLAN

III FESTIWALU SZTUKI TANECZNEJ "PLĄSOWADŁA"

 

25 kwietnia 2020 (sobota)

konkurencje taneczne:

Pierwszy kroczek (wszystkie style taneczne),

Ballet/Neoklasyka // Ballet Pointe, Folk, Open

 Warsztaty taneczne dla tancerzy i pedagogów

 

26 kwietnia 2020 (niedziela)

konkurencje taneczne:
Show dance/fantasy, Jazz dance, Modern/Contemporary dance

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii i/lub skrócenia trwania Festiwalu

do jednego dnia w przypadku małej liczby zgłoszeń.