Festiwal

FESTIWAL SZTUKI TANECZNEJ  P L Ą S O W A D Ł A

TO IMPREZA, KTÓREJ IDEĄ JEST PROMOWANIE

CIEKAWYCH POMYSŁÓW I ROZWIĄZAŃ CHOREOGRAFICZNYCH

ORAZ

POSZUKIWANIE INTERESUJĄCYCH ŚRODKÓW WYRAZU.